Brukerguide (Hardwork)

Fra Minecraft.no
Gå til: navigasjon, søk
Denne siden er offisiell. Trykk for mer informasjon.

Her i brukerguiden er det meningen at du skal finne all informasjon du trenger om Hardwork. Hvis du savner noe her setter vi pris på om du sier i fra her.


Hvordan skaffe byggetillatelse

Første gang du logger på serveren (build.minecraft.no) så vil navnet ditt vises i grått med prefixen [Gjest]. Da har du kun tillatelse til å skrive i chatten, titte rundt og bruke warp-systemet. For å få lov til å bygge må du få byggetillatelse, altså få vanlig spillerstatus. Alle nye spillere må lese reglene for å få bli med. Når du har lest ferdig fyller du ut et lite skjema på "build.minecraft.no/byggetillatelse". I skjemaet trenger du bare å fylle ut noen få detaljer også får du kontrollspørsmål fra reglene.
Merk: Du må ha vært innom serveren for å kunne skaffe byggetillatelse.

Reaksjoner ved regelbrudd

Vi har flere måter å håndtere dem som ødelegger for andre. De er listet etter alvorlighetsgrad hvor den mest alvorlige sanksjonen er nederst.

 • Tilsnakk fra vakt eller stab (moderatorer og administratorer).
 • Mute, altså at du midlertidig ikke kan skrive i chatten. Du kan sende PM til en vakt eller stab å spørre pent om unmute.
 • Freeze, du blir frøset fast til bakken der du er. Brukes typisk mot folk speedhackere/flymodbrukere og griefere.
 • Kick, du blir sparket ut av serveren, men kan logge på igjen med en gang.
 • Advarsel. (Står som regel i seks måneder før den kan fjernes.)
 • Ukesban gis til dem som får sin tredje advarsel. Kan ikke ankes.
 • Ban gis til dem som får sin sjette advarsel eller hvis de har begått alvorlige regelbrudd.

Dette er de vanlige sanksjonsmulighetene vi har, men vi kan ta i bruk andre også hvis vi synes det passer seg. Hvis du ønsker å klage på en straff du har fått, kan du opprette en ny tråd på klagemuren.

Om vakter og stab

På Minecraft.nos servere kaller vi moderatorer for vakter og administratorer for stab. Vakter er merket i blått på serveren og forumet, mens stab er oransje. De er her for å drive serveren, utestenge de som ikke oppfører seg og selvfølgelig hjelpe spillerene. De har tilgang til flere verktøy for å hjelpe spillere og for å hindre og oppdage grief. Hovedforskjellen mellom hva vakter og stab kan gjøre på Minecraftserveren er at stab har tilgang til WorldEdit.

Når du ber om hjelp er det viktig å være på det stedet du trenger hjelp fordi vakter og stab teleporterer til deg hvis du ber om hjelp. Den beste måten å få kontakt med vakter og stab ingame er å starte setningen med "Vakt/stab" + spørsmålet ditt. Unngå å kun skrive "Vakt/Stab?". Om det du lurer på eller trenger hjelp med er avansert, kan du ta kontakt med vakt/stab på PM, som du kan lese mer om lenger ned.

Ikke spør om å bli vakt eller stab i chatten, det hjelper deg ikke på veien, tvert i mot. Hvis du lurer på mer om vakter og/eller stab og hvordan du kan bli det, les her. Serveren, ved vakter og stab, erstatter ingen form for tapte verdier på serveren som går tapt i forbindelse med bugs, serverkræsj eller en hver annen feil.

Vanlige arbeidsoppgaver

Vakter og stab kan hjelpe deg med følgende, helt gratis: Fikse grief, fjerne eller endre blokkbeskyttelse. Stab kan også fylle obsidiantak. Det står mer om blokkbeskyttelse og obsidiantak (sandtak) lengre ned.

Gull er valutaen på serveren og noen tjenester koster én gull. Alt vaktene og stab får inn for slike jobber legges i et serverlager eller ødelegges, altså får ikke vakter og stab betalingen selv. Følgende tjenester koster én gull: Sette ut vann, lava og flammer samt å draine vann eller lava. Draining er noe vi tilbyr for å gjøre det enklere å bygge for eksempel under vann eller grave togtunneler. Dette er ikke tilgjengelig for å komme lettere til ressurser som mineraler og clay. Man betaler per tjeneste man skal ha, ikke blokk med vann eller lava. Hvis du for eksempel vil ha to plasser drainet trenger du bare å betale én gull hvis begge plassene ordnes samtidig. I noen tilfeller kan stab være behjelpelige med å sette opp midlertidig bedrock-vegger for holde vann unna.

Hvor kan jeg bygge?

Så lenge du ikke er til plage for noen andre kan du bygge omtrent hvor du vil. Likevel har vi et par enkle regler for dette. Vakter og stab har retten til å flytte byggverket ditt eller nekte deg å utvide hvis det er til plage for andre spillere.


Områder bør markeres opp tydelig med for eksempel cobblestone ellers kan du risikere at andre bygger rett ved siden av.

20- og 50-blokk regelen

Det er ikke lov til å bygge mindre enn 20 blokker unna andres prosjekter. Dette er et absolutt minimum og alle anbefales å holde stor avstand til andre prosjekter, spesielt hvis en eller begge bygger noe stort. Husk også på at jernbaner du bygger ikke må være i veien for andre. Hvis du skal bygge jernbane gjennom noen andres område må du bygge under lag tolv på kartet. Gjennom byer med bystatus har du ikke lov å bygge jernbane uansett høyde - du er nødt til å bygge rundt.

Det er ikke lov til å bygge nærmere byer med bystatus enn 50 blokker. Du kan lese mer om byer og bystatus lengre ned.

100x100-regelen

Det er største området som kan reserveres til et prosjekt er 100x100, altså 10 000 blokker horisontalt. Det er ikke lov til å slå sammen flere 100x100 områder og tomten skal ha en fornuftig form. Du kan altså ikke reservere en tomt som er 4x2500 blokker. Når 100x100 blokker er brukt opp må du søke om utvidelsepå forumet hvis du skal bruke mer plass. Et godt tips før du skal søke om utvidelse er å titte på søknader som allerede er godkjent. Da får du en pekepinn på hva som bør være med i en slik søknad. Hvis du ikke skal utvide mye om gangen kan du slippe å skrive søknad. Det er lov å utvide opptil 25x100 (altså 2 500 blokker) uten å søke om utvidelse. Det er ikke lov til å reservere områder for andre formål enn å bygge.

Det er kun ett mesabiome på serveren og det er derfor satt en begrensing på 100x100 mesa per spiller. Når man har gravd skal det enten bygges på området eller det skal se naturlig ut.

Regelen gjelder også på havområder, men regelen gjelder for 150x150 blokker i stedet for bare 100x100 blokker.

Start tomt

Hvis du synes det er vanskelig og finne en plass å begynne på kan du få en tomt i serverbyen Poli. Tomtene her er kun for nye spillere og det er lett å komme seg dit ved å skrive "/warp Poli" i chatten. For å få tomt leser du skiltene rett ved warpen, finner en ledig tomt og spør pent etter en vakt eller stab i chatten som kan gi deg tomten. Link til forumtråden til Poli.

Hvor kan jeg skaffe ressurser?

Du kan skaffe ressurser hvor du vil så lenge det ikke ødelegger for andre.

Du kan hogge trær i ødemarka eller i offentlige trefarmer, men du skal alltid plante etter deg uansett. Vi minner om at hele treet skal hogges ned, etterlatte flyvende tretopper regnes som grief.

For å skaffe mineraler så er det bare å grave, men husk å ikke grav på eller i nærheten av andres område.

Selv om du skaffer deg ressurser har du ikke lov til å ødelegge landskapet unødvendig. For å skaffe sand brukes sandtak, dette står det mer om lengre ned.

Kjøp og salg

Valutaen på serveren er gullbarrer (g).

Du kan selge omtrent hva som helst, men vi har et par enkle regler:

 • Det er ikke lov til å selge tomter i byer eller tettsteder uten tomteløyve. Det står mer om tomteløyve lengre ned.
 • Ved salg av tettsteder skifter kun alt av offentlig bygg og lignende eier. Hus bygget av andre spillere eies av den som bygget det. Ny eier kan ikke kreve at folk endrer husene sine med mindre huset brøt med gjeldende byggestil da huset ble bygget.
 • Det er ikke lov til å selge landområder.
 • Det er lov å selge hus som står fritt, altså uten om tettsteder/byer.
  • Forsøk på å omgå regelen om å selge landområder ved å bygge noe på den straffes som å selge landområde. Regelens formål er å hindre at folk markerer område rundt andres prosjekter for så å prøve å selge dem området.
 • Salg av hus i tettsted eller by er kun tillatt med tillatelse fra byeier/bysjef.
 • I servereide byer er det totalforbud mot kjøp og salg av tomter.

Vi har et eget subforum for kjøp og salg. Dette kan være et godt hjelpemiddel for å kjøpe og selge ting.

Blokkbeskyttelse

Alle blokker du setter ut får din blokkbeskyttelse (BP), med unntak av, gress, jord, grus og sand. Kun du og dem du er i gruppe med (og vakter/stab) kan ødelegge blokker du har satt ut og åpne kister, ovner, hoppere og beacons.

Hvis du har ting du ikke ønsker at gruppen din skal ha tilgang til kan du låse kister og dører slik at kun du selv (og vakter/stab) kan åpne dem. Mer om det kan du lese i avsnittet under; /privat. Hvis du har en kiste med mange ting du er redd for gir det ekstra sikkerhet å plassere en blokk over den. Hvis du plasserer blokken over og blir frastjålet noe kan vakter/stab finne ut hvem tyven er.

Hvis du vil at alle skal kunne åpne en kiste setter du et skilt med teksten "[public]" på øverste linje.

Kister i dungeons eller mineshaft er beskyttet for sikkerhetsskyld. Hvis du vil oppi dem kan du enkelt gjøre dette ved å følge denne guiden.

Gruppesystemet

Gruppesystemet lar spillere som vil bygge sammen ødelegge hverandres blokker og åpne hverandres kister. Serveren erstatter ikke ting du blir frastjålet og du bør derfor ikke være i gruppe med folk du ikke stoler på. Gruppesystemet brukes altså på eget ansvar.

Hvis noen blir bannet kan det hende vakter/stab kaster dem ut av gruppen de er med i. Dette gjelder spesielt ved X-raybans. Hvis dette skjer med en du er i gruppe med og du har dine ting i vedkommendes kister kan du ikke forvente å få disse tingene. Sørg derfor for å ikke lagre alle tingene dine i kistene til en person du ikke stoler 100% på.

For å få en oversikt over alle gruppekommandoene skriver du "/gr" i chatten.

/privat

Denne kommandoen brukes til å gjøre dører og kister helt private og har ingen effekt på andre blokker. Det vil kun være deg selv, vakter og stab som har tilgang til å åpne kister og dører du har satt som privat, altså ikke en gang spillere du er i gruppe med. "/privat" gir deg en oversikt over de to kommandoene som ligger under /privat; en for å sette og en for å fjerne privatbeskyttelse.

Vi gjennomgår prosessesen for å sette eller fjerne privatbeskyttelse:
Merk: Du kan kun sette blokker du har plassert ut selv som private.
Man må markere kistene/dørene man skal beskytte med en treøks. Dette fungerer akkurat likt som med WorldEdit-pluginnen for dem av dere som er kjent med den. Man markerer første punkt ved å venstreklikke på en blokk og andre punkt ved å høyreklikke på en blokk. Du vil på denne måten kunne markere et to- eller tredemensjonalt område. Når du bruker "/privat sett" eller /privat fjern" vil alle kister og dører du eier i det markerte område bli endret slik du valgte. Det er satt en grense for markeringer på ti blokker for å unngå unødvendig mange spørringer mot databasen.

Spesielle blokker

Hardwork har egenutviklede funksjoner for rails, dette kan du lese mer om her.

Enkelte blokker er ikke tilgjengelige eller har blitt modifisert på serveren. Det kan være fordi de er lett å griefe med eller fordi de kommer fra mobs. Mobs spawner nemlig ikke på Hardwork (uten om i Nether) fordi Hardwork er en byggeserver. Man kan få kjøpt ender chest av vakter eller stab for 200g. Vi har også gjort det slik at man kan hakke med seg spawnere ved bruk av silk touch for å plassere dem som pynt der man måtte ønske. Spawnere kan ikke plasseres i Nether. Man kan også hakke isblokker med silk touch, is kan ikke smelte til vann. Store endringer med vann kan kreve mye arbeid å få til. Du kan betale en vakt eller stab for å bruke WorldEdit til å hjelpe deg.

Blokk Hvorfor den ikke er tilgjengelig Hvordan få tak i
Flammer Lett å griefe med Vakt eller stab kan plassere, det koster 1g
Bedrock Kan ikke fjernes Brukes kun av vakter/stab
TNT Sprenger ikke Kan lages på vanlig måte

Hardworks egne craftingoppskrifter

Fordi Hardwork er en byggeserver og dermed har deaktivert blant annet enkelte monstre er det noen blokker og ting som ikke kan skaffes på vanlig måte. Disse blokkene og tingene har vi laget våre egne oppskrifter som er helt unike for Hardwork. Her finner du en fullstending oversikt. Dette er fortsatt relativt nytt så vi setter pris på tilbakemeldinger.

Parallelle verdener

Vi kjører tre parallelle vernder på Hardwork og man reiser mellom den ved å skrive kommandoer.

Verden Kommando
World, den vanlige verdenen. /world
Skylands /world skylands
Nether /world nether

Skylands

Skylands er ganske lik som den vanlige verdenen. Forskjellene er at det ikke er fast grunn, men verdenen består av en rekke svevende øyer. Hvis du faller ned fra Skylands lander du i vanlig World på samme koordinater som du var på i Skylands.

Nether

I Nether er det PvE (Player versus Environment/spiller mot omgivelsene). Du kan altså dø i Nether. Denne verdenen er det eneste stedet på Hardwork hvor du kan måte på farlige mobs (monstre). I Nether er vi mindre strenge på hva som regnes som naturgrief. Det er ikke lov til å ta seg til rette i Nether fortresses, disse regnes som allemannseie.

Vakter og stab setter ikke ut vann og vi drainer ikke bort hele lavasjøer i Nether.

Byer og tettsteder

Blant spillerene på Hardwork er det populært å lage tettsteder og jobbe mot å få bystatus (se under). På Hardwork er det også noen byer som er serverstyrte. Dette omfatter hovedsaklig tidligere spawns, men også steder som Pixelparken og Statueparken. Det ikke lov til å endre på tomtegrenser i noen servereide byer ved for eksempel å slå sammen tomter. I nåværende Spawn gjelder også følgende regler gjelder:

 • Tomter skal ikke overstige et areal som tilsvarer mer enn 50x50 blokker.
 • Kun en tomt per Minecraftbruker.
 • Det er ikke lov til å kjøpe eller selge tomter uavhengig om det er hus på tomten.
 • Det er ikke lov til å bygge hus oppå vannet. Vi foreslår å bygge en båt i stedet.

Bystatus

Hvis du har jobbet lenge og hardt med et tettsted kan du søke om bystatus. Som med alle andre søknader anbefaler vi å se på søknader som allerede er blitt godkjent for å få en pekepinn om hva som kreves. For å få bystatus må tettstedet som søker være på nivå med andre eksisterende byer på serveren.

Vurderingskriterier for bystatussøknader:

 • Tettstedets størrelse, både i areal og innbyggere
 • Hvor gjennomført tettstedets konsept er. Konseptet må være originalt
 • Variasjon i ulike områder i tettstedet generelt og i byggestil
 • Attraksjoner i tettstedets. Dette trenger ikke å være noe mer avansert en såkalte offentlige byggverk
 • Aktivitetsnivået i tettstedet
 • Informasjon om tettstedet på forumet og wikien

Ledelsen vil gjøre en helhetlig vurdering av hvor godt hver søker oppfyller hvert enkelt kriterium og deretter avslå eller godkjenne søknaden.

Bystatus bringer med seg mange fordeler:

 • Man kan kalle plassen for by (i stedet for tettsted) og opprette forumtråder under "Byer med bystatus".
 • 20-blokk regelen utvides til 50 blokker
 • Mulighet til å søke om warp og tomteløyve
 • Rettighet til å ha sandtak
 • Det er ikke lov til å legge baner under byer uten tillatelse

Warp og tomteløyve

Av tettsteder og byer er det kun byer som har lov til å søke om warp. Andre prosjekter kan forøvrig også søke om warp dersom de er veldig godt gjennomført. Ved godkjent warp søknad får byen/prosjektet på ubestemt tid. (Warps fjernes kun ved sjeldne anledninger hvis en by/prosjekt har et veldig lavt aktivitetsnivå over tid.) For søknader om warp fra byer gjelder samme vurderingskriterier som for bystatussøknader, men kravene er høynet ytterligere. Det har aldri blitt sendt inn søknad om warp fra et prosjekt og ledelsen vil ta stilling til søknaden når den tid kommer. Sannsynligvis vil mange av de samme vurderingskriteriene bli brukt også for prosjekter.

Tomteløyve gir byen rettighet til å selge tomter i byen. Prisene velger de selv og inntektene skal gå til utvikling av byen, ikke i byledelsens lomme. For tomteløyve gjelder samme vurderingskriterier som for bystatus, men kravene ligger et sted mellom bystatus og warp. I tillegg vektelegges gullbruk og infrastruktur mer.

Ukas warp

På Hardwork har vi en ordning som lar tettsteder søke om én ukes warp. For å få godkjent søknad må følgende krav være oppfyllt:

 • En leseverdig wikiside.
 • En leseverdig forumtråd.
 • Ha ledige tomter.
 • Særskilt byggestil og god infrastruktur.

Tettsteder som ikke har hatt ukas warp tidligere kan bli prioritert.

Før du søker ta en titt på søknadsmalen for ukas warp.

Sandtak

Sandtak er store binger som finnes i de fleste byer (og warps) på serveren. Man må ha bystatus for å kunne ha sandtak. Hensikten med sandtak er at man skal bytte cobblestone mot sand i stedet for å plyndre strendene på serveren. Å fylle sandtak med sand eller snø er hundre prosent selvbetjent, "/sandtak" vil gi en liste over alle tilgjengelig kommandoer som har med sandtak å gjøre. Hvis du skal ha et obsidiantak må du kontakte en stab og stå ved en dobbeltkiste med stone. For obsidian må man gi en dobbeltkiste med stone og man får kun halvparten tilbake i obsidian, altså en enkeltkiste. Sandtak uansett hva det er fyllt med må graves ut for hånd, med spade eller med hakke.

Vi gjennomgår prossesen for å fylle et sandtak med sand eller snø: Først må man ha en dobbeltkiste helt full med cobblestone eller stone, avhengig om du skal ha henholdsvis sand eller snø. Man må bruke en treøks til å markere dobbeltkiste akkurat slik man gjør med WorldEdit-pluginnen for de av dere som kjenner til den. Du venstreklikker på den ene delen av kista og høyreklikker på den andre delen, henholdsvis første og andre markering utgjør da en markering av hele kista. Neste steg er å skrive "/sandtak lagre", da vil innholdet bli borte og selve kista droppe som ett item. Når du har valgt hvilket sandtak du vil bruke er det bare å dra dit og bruke kommandoen "/sandtak fyll <navn> <(antall)> <(snø)>". Hvis du ikke velger antall vil sandtaket fylles helt opp og hvis du ikke skriver "snø" så vil sandtaket fylles med sand. Mange sandtak er enkle, det vil si at det bare er plass til en dobbeltkiste blokker i dem. Andre sandtak har plass til opp til seks dobbeltkister og det er i disse du kan velge antall. For eksempel hvis du har valgt et tredobbeltsandtak kan du velge å kun fylle 1/3 av det opp, altså kun ett vanlig sandtak. "/sandtak status" gir deg en oversikt over hvor mye cobblestone/stone du har lagret for å bruke "/sandtak"-kommandoen.

Ønskede blokker Innbetales
Sand Èn dobbelkiste cobblestein
Snøblokker Èn dobbelkiste stein
Obsidian 1 dobbelkiste stein (gir tilbake en enkeltkiste obsidian)

Serverstøtte

Det ligger litt i navnet Hardwork at vi er litt strenge med å gi serverstøtte. Vi bruker for eksempel aldri WorldEdit til å grave eller sette ut blokker for folk.

Vi pleier å godkjenne følgende type søknader:

 • Flytting av kister hvis det er 20 kister eller flere
 • Flytting av byggverk
 • Søknader om blokker som ikke kan fås tak i ellers. Eventuelt kan du få kjøpe disse av serveren
 • Gull til premier i konkurranser

Gravewarp

I stedet for å fjerne områder med WorldEdit kan du søke om gravewarp (gwarp). Dette er et teleporteringspunkt som står i fire døgn. For en liste over gravewarps skriver du "/gwarps" og får å dra til en skriver du "/gwarp <navn>".

Gravewarp er ikke ment til å brukes for å få gravd ut personlige lagrer, men for prosjekter som flere kan ha glede av. Man kan ikke søke om gravewarp til samme område flere ganger. Søknader skal skrive under "Diverse" i søknadsdelen i Hardwork kategorien.

Kommandoer

Kommando Bruksområde
/hjelp Viser en liste over alle spillerkommandoene. Om det er flere sider med kommandoer, skriv for eksempel ”/hjelp 2” for å se side 2.
/rules Viser regler på serveren.
/spawn Teleporterer deg til startpunktet i World eller Skylands. Spawnpunktet i World er stedet alle nye spillere på serveren starter.
/m <spiller> <melding> Sender en privat melding til en annen spiller. Du trenger ikke å skrive hele navnet på spilleren, kun de første par bokstavene.
/r <melding> Sender en PM til den spilleren du sist mottok en PM fra.
/r lock Låser chatten din til den du sist var i kontakt med på PM.
/r l <melding> Sender en melding til den du sist mottok en melding fra.
/s Teleporterer deg oppå den øverste blokken, direkte over deg. Fungerer ikke på glass.
/sandtak Viser alle kommandoene for sandtak.
/warps Viser en liste over alle tilgjengelige warp-punkter.
/warp <sted> Teleporterer deg til et warp-punkt.
/gwarps Viser en liste over alle tilgjengelige gravewarp-punkter
/gwarp <sted> Teleporterer deg til en gravewarp
/world Teleporterer deg til World (den ”vanlige” verdenen).
/world nether Teleporterer deg til Nether. Gjester kan ikke dra hit.
/world skylands Teleporterer deg til Skylands. Gjester kan ikke dra hit.
/lw List Warnings viser en liste over dine advarsler.
/bank Viser alle kommandoer til banksystemet.
/gr Viser alle kommandoer til gruppesystemet
/g <melding> Skriver melding til gruppechat.
/g on Låser chatten din til gruppechat. Skriv "/g off" for å sende meldinger til hovedchat igjen.
/privat Se eget avsnitt: #/privat
/chat <on/off> Aktiverer/deaktiverer hovedchatten. Du vil ikke lengre kunne se meldinger som sendes her, kun PM-er.
/chat Viser hvilke chat-innstillinger du har aktivert.
/list Viser en liste over påloggede spillere. Med denne er det lett å se hvilke vakter og stab som er pålogget.
/list <spiller> Viser om en spiller er pålogget, eventuelt når spilleren var pålogget sist.
/glist Viser oversikt over hvem som er pålogget hver av Minecraft.nos servere.
/server <navn> Logger av den serveren du er på å logger på valgt server. For en oversikt over tilgjengelige servere se /glist.
/t <melding> Sender melding med prefixen ”[Kjøp/Salg]” i grønn tekst. Bruk denne for å få ekstra oppmerksomhet hvis du vil kjøpe eller selge noe (og KUN da).
/srvinfo Viser diverse informasjon om serveren.
/plugins Viser liste over hvilke plugins serveren kjører.
/lok Viser koordinater over hvor du befinner deg på serveren. (X Y Z)
/tps Viser ticks per sekund. Jo høyere jo bedre. 20 er maks.
/ram Gir deg detaljer om minne.
/toggleeditwand WorldEdit-kommando."Slår av" treøksa som markeringsverktøy slik at den kan brukes som en vanlig øks. Skriv kommandoen igjen for å "slå på" tryllestaven igjen.
//size WorldEdit-kommando. Forteller deg hvor stor markeringen du har gjort er.

Merk at sistnevnte krever dobbel skråstrek.

Sosiale aktiviteter

Du kan få enda mer ut av å spille på Hardwork ved å ta i bruk andre tjenester Minecraft.no tilbyr.

Forumet

Utdypende artikkel: Forum

Minecraft.no-forumet er ment til å være en møteplass for alle norske Minecraftinteresserte. Her kan du finne viktig informasjon samt diskutere løst og fast om både Minecraft og andre spill. I forbindelse med Hardwork kan forumet være et hjelpemiddel for å kjøpe og selge, spørre om hjelp og legge fram eventuelle klager og tilbakemeldinger. Vi anbefaler at du registrerer deg med samme navn på forumet som du har på Minecraft - dette gjør ting mye lettere.
Du finner forumkategorien her: Hardwork byggeserver
Vi minner om retningslinjene for forumet.

Mumble

Utdypende artikkel: Mumble

Mumble er et gratis program som lar deg snakke med andre via tale. Minecraft.no har en egen server hvor alle kan bli med. Vær sosial, bruk Mumble! Hvis du lurer på hvordan du laster ned og bruker Mumble finnes det en guide her. Se også Mumblereglene.

Mumble server / Port
voip.multigamer.no 64746

IRC

Utdypende artikkel: IRC

IRC (Internet Relay Chat) er et chattenettverk som på mange måter ligner på Facebook-chatten. Minecraft.no har en egen IRC-server som alle kan koble seg til. Du trenger et chatteprogram, en IRC-klient, for å kunne snakke på IRC. I #hardwork vil du også kunne chatte direkte med folk inne på Minecraft-serveren. Navnene på dem som chatter via IRC blir markert med grå tekst uten [Gjest]-prefikset for å vise at de ikke er pålogget Minecraft.

NB: Man kan ikke sende PM mellom spillere på Minecraftserveren og personer som er på IRC, kun bruke hovedchatten.

IRC Server / Port Hardwork-relaterte kanaler Andre kanaler
irc.minecraft.no 6667 #hardwork og #hardwork.handel #minecraft.no, #wiki, #ravenholm, #vox og #vox.handel


Overvåkning og loggføring

Ved å registrere deg godkjenner du at vi logger IP-adresse samt ting du foretar deg på serveren som å skrive i chatten, på private meldinger (PM) eller i gruppechat. Vakter og stab har tilgang til denne informasjonen og den vil ikke bli delt ut til noen andre. Norges lover gjelder i spillverdenen også - voldstrusler, trakassering og rasisme er strengt forbudt og kan medføre utestengelse. Merk også at du kan bli politianmeldt for å bryte Norges lover.

Hardwork byggeserver


Om serveren • Regler • Brukerguide • Ofte stilte spørsmål • Ledelsen • Vil du bli vakt?


Portal • Kategori