Mal:*

Fra Minecraft.no
Gå til: navigasjon, søk

 •


Denne boksen viser maldokumentasjon og er ikke en del av selve malen. Maldokumentasjonen for denne siden befinner seg på Mal:*/dok.

Denne malen er beregnet på bruk i navigasjonsmaler, og lager et punkt som «klistrer» seg til lenken foran. For å adskille lenkene i listene, kan man skrive {{*}} uten mellomrom før, og med mellomrom etter. Hvis en lenkeliste går over flere linjer, vil da en linje ikke begynne med et punkt. Et mellomrom før bør unngås fordi det vil oppheve «klister»-egenskapen og dessuten lage to mellomrom i stedet for ett, mens mellomrommet som bør være etter, gjør at teksten brytes hensiktsmessig i redigeringsvinduet.

Se også malen Mal:, som lager et mindre punkt..